error while rendering plone.resourceregistries.scripts error while rendering plone.resourceregistries.styles

kw_Chor der Humboldt-Universität

Concert Prague - 2018-05-18

Concert in Church of Sts. Simon and Jude
  • What Konzert
  • When May 18, 2018 from 07:30 to 09:00
  • Where Church of Sts. Simon and Jude, Praha 1
  • Attendees Chor der Humboldt-Universiät zu Berlin Leitung: Carsten Schulze Orgel: Dietmar Hiller
  • iCal

Poster Konzert PragNa svém pražském koncertu se sbor představí v celé své pestrosti a mnohostrannosti. Jádro programu tvoří duchovní kompozice, z nichž je třeba zmínit alespoň velké moteto Johanna Sebastiana Bacha ‚Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf‘ (Duch přichází na pomoc naší slabosti), vybrané části mše ‚Missa Iste Confessor‘ Giovanniho Pierluigi da Palestriny či moderní kompozici ‚Unicornis Captivatur‘ norského skladatele Ola Gjeilo na texty ze středověkého Engelberského kodexu. Zazní i písně klasického německého repertoáru - poetické ‚Tři zpěvy‘ Johannese Brahmse op. 42. Zvláštní pozornost si zaslouží ‚Four Shakespeare Songs‘ od současného finského skladatele Jaakko Mäntyjärvi. Tyto mimořádné písně zcela vystihují a umocňují dramatičnost a nesmírnou poetiku Shakespearových textů. Na závěr zazní dva spirituály: populární americký ‚Shenandoah‘ a tradiční spirituál ‚Witness‘ (Svědek).

Sbor Humboldtovy univerzity v Berlíně

založil v roce 1975 Peter Vagts. Sbor tvoří studenti a pracovníci nejrůznějších fakult a ústavů univerzity a stejně tak další lidé, z nichž mnozí jsou absolventy této Alma Mater. Po více jak třicetiletém působení Petra Vagtse převzal v roce 2008 umělecké vedení sboru Carsten Schultze. K rozsáhlé paletě působení sboru patří vystoupení na univerzitě, koncerty doma i v zahraničí, stejně jako účast na národních a mezinárodních festivalech a soutěžích. Koncertní turné zavedla sbor do Polska, Maďarska, České republiky, zemí bývalého SSSR, Španělska, Nizozemska, Rakouska, Švédska, na Ukrajinu a do Izraele. V červnu 2014 získal sbor na soutěži festivalu Cracovia Cantans v Krakově 2. cenu.

 

Repertoár sboru je tvořen především díly hudební literatury a-capella od 16. do 21. století a zahrnuje skladby renomovaných evropských mistrů. Sbor pěstuje také úzké kontakty se současnými skladateli, jež vedly k premiérových uvedením děl Gunthera Erdmanna, Lothara Voigtländera, Hermanna Hosefa Nellessena, Sylke Zimpel a dalších. Repertoár doplňují rovněž úpravy jak německých národních písní , tak písní jiných národů, většinou v původním jazyce, a rovněž spirituály.

 

Tickets